There is a temperate zone in the mind, between luxurious indolence and exacting work; and it is to this region, just between laziness and labor, that summer reading belongs.

Henry Ward Beecher

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Câu Thề Hôm Xưa
Tác giả: Bac Tu
Tập thơ Bac Tu: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hôm nao chung bến chung bờ
Cùng chung mơ ước chuyến đò ra khơi
Lênh đênh theo cánh gió mời
Mái chèo khuấy nước trong ngời quyện nhau
Hôm nao ngọt tiếng yêu đầu
Điểm tô hương sắc muôn mầu lung linh
Cả trời ôm với tay mình
Trăng sao quyến luyến bóng hình đêm thơ
Tình ta như chẳng phai mờ
Gió mưa ngỡ chẳng bao giờ xa nhau
Rồi em lỗi hẹn lần đầu
Câu thề phai nhạt để sầu riêng tôi
Mây đen phủ kín bầu trời
Đem cơn mưa lũ quấn trôi chuyến đò
Tiễn em chốn cũ hẹn hò
Trông theo khuất nẻo xa mờ chân mây
Trăng tàn khuyết bóng đêm nay
Thuyền xưa rạn nứt đắng cay não nề
Gió đem con sóng tái tê
Dập vuì bến cũ câu thề hôm xưa
BT