I love falling asleep to the sound of rain

Unknown

 
 
 
 
Cát Bụi
Tác giả: Bảo Cường
Tập thơ Bảo Cường: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đời như phiên chợ họp rồi tan
Ngày đến rồi đi đêm cũng tàn
Mà vết thời gian còn ghi dấu
Trăng cũ vười xưa cũng úa vàng
 
Đất lạ quê người con sóng bạc
Đêm nghe còi rúc phía trời xa
Giật mình tỉnh giấc... ngày xa lắc
Ngó mình tóc đã điểm sương pha