Người mà cố gắng rồi thất bại vẫn tốt hơn nhiều so với người không cố gắng gì cả và thành công.

Lloyd James

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Buồn Đêm Mưa
Tác giả: Xuân Diệu
Tập thơ Xuân Diệu: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đêm mưa làm nhớ không gian,
Lòng rung thêm lạnh nỗi hàn bao la...
 
Tai nương nước giọt mái nhà
Nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn.
 
Nghe đi rời rạc trong hồn
Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi...
 
Rơi rơi... dìu dịu rơi rơi...
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ...
 
Tương tư hướng lạc phương mờ...
Trở nghiêng gối mộng, hững hờ nằm nghe.
 
Gió về, lòng rộng không che,
Hơi may hiu hắt bốn bề tâm tư...