With compassion you can die for other people, like the mother who can die for her child. You have the courage to say it because you are not afraid of losing anything, because you know that understanding and love is the foundation of happiness. But if you have fear of losing your status, your position, you will not have the courage to do it.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Buồn
Tác giả: Bạch Loan
Tập thơ Bạch Loan: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chợt thấy đời qua như tuyết rơi
Người đi ngày ấy đã lâu rồi
Buồn tôi bỗng nhớ mùa hạ cũ
Mây trắng đi hoang lạc cuối trời
Chợt thấy buồn xưa trong tiết đông
Tuyết về nhè nhẹ trắng bên sông
Buồn tôi bỗng nhớ mùa thu trước
Chiếc lá vàng trôi lạc mấy dòng?
Chợt thấy sa mù trên núi cao
Ngờ như áo trắng của năm nào
Buồn tôi bỗng nhớ mùa đông ấy
Lối cũ đi về không có nhau!
Chợt thấy người đi bước thẩn thơ
Bên kia phố nhỏ có ai chờ?
Buồn tôi bỗng nhớ muà xuân đó
Kỷ niệm phai tàn với tuổi thơ!