What's meant to be will always find a way.

Trisha Yearwood

 
 
 
 
Buổi Chiều Ở Nhà Mời Bạn Đánh Chén Nửa Chừng Hết Rượu
Tác giả: Hà Thúc Sinh
Tập thơ Hà Thúc Sinh: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Dằn ly xuống chiếu cười gượng cười
Ta biết rằng chưa ấm bụng ngươi
Bực thay bạn đến từ muôn dặm
Mà rượu hề không đủ say chơi
 
Con ta chợt ré lên sau bếp
Buổi chiều đổ lửa xuống nhà tôn
Hà Thúc phu nhân coi buồn lắm
Sữa thiếu làm sao tiếp rượu chồng
 
Bạn ta người của mùa chinh chiến
Đời quen rộng rãi thú tiêu pha
Kéo ta ra quán hề ra quán
Ngó trời ngó đất mà thương ta
 
Trăng kia sao chẳng vào dinh thự
Mà chỉ nằm chơi một ngọn cây
Bạn ta nào hiểu niềm sung sướng
Đời ta hề chưa bẩn đôi tay