It is what you read when you don't have to that determines what you will be when you can't help it.

Oscar Wilde

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Bữa Tiệc Đôi Ta
Tác giả: Xuân Diệu
Tập thơ Xuân Diệu: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bữa tiệc đôi ta sáng nước mây
Ta mời trời dự, đất vui lây
Trải hàng cây cỏ xăm xăm biếc
Lượn khúc đường non thắm thắm hây
 
Cá bạc thung thăng lội dưới dòng
Bỗng con chiền chiện hát từng không
Sớm nay ta đã ra ngoài nội
Mở tiệc tâm hồn đãi núi sông
 
Bữa tiệc đôi ta mới mẻ hoài
Thêm màu lên cả sắc hoa tươi
Nghe say tiếng nói người trên bến
Say bước người đi chợ sớm mai
 
Bữa tiệc đôi ta sao lấp lánh
Bởi vì đôi mắt em đen nhánh
Hàng mi chớp chớp ánh dương tung
Lá cỏ, hạt sương đều mọc cánh
 
Trời có mây cao với gió thanh
Đất đầy sự nghiệp những tay lành
Cũng như phơi phới đi vào tiệc
Bữa tiệc đôi ta: một tấm tình...