You will know that forgiveness has begun when you recall those who hurt you and feel the power to wish them well.

Lewis B. Smedes

 
 
 
 
Bordeaux
Tập thơ Phạm Thị Ngọc Liên: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Rượu nói
Buồn cười nhỉ chuyện đời
Sáu người đàn bà đùa vui
 
Mặt nạ trống rỗng không đề phòng
Hay đề phòng
Ai mà biết
Chỉ thấy tiếng cười thôi
Nào cụng ly
Nào cụng
 
Em giấu tình yêu của em dưới chiếc mặt nạ muốn kêu lên anh ơi anh ơi
Muốn rên lên tim ơi tim ơi
Biết ngày nào ngưng đập
 
Rượu nói
Buồn cười nhỉ chuyện đời
Ai mà thích đàn bà uống rượu
 
Như anh
Không thích em ngẩn ngơ một mình
Cùng nỗi buồn anh cho
Phải quên đi quên đi
Nhảy nhót cười nói như không biết gì
Hoặc biết mà làm như không biết
Anh không thích em khóc
Thì em cười đây
Hi hả cùng tình yêu dưới chiếc mặt nạ
Một hai ba bốn năm
Bạn mình đều thấy
 
Ô những người đàn bà uống rượu
Lấy tình yêu làm mồi
Khúc khích rúc rích
Uống đi mấy mụ
Để có cớ mà hét
Rằng tui say quá trời ơi
 
Buồn cười nhỉ chuyện đời
Đàn ông ngồi đầy nhóc quán
Giương mắt lên nhìn sáu người đàn bà
Cụng ly
 
Anh có biết đàn bà uống rượu
Còn lo nghĩ gì không
Để tôi về con tôi chờ
Điện thoại reo kia
Ở, mẹ về trễ một chút
A lô tắc xi đến chưa
 
Đường khuya gió
Buồn cười quá sáu người đàn bà
Tản ra mỗi người một hướng
Mai mốt nghe
Ừ, mai mốt
 
Rượu nói
Hẹn vậy mà cũng hẹn
Giờ này anh ngủ chưa?