Thất bại ư? Tôi chưa bao giờ gặp phải. Với tôi, chúng chỉ là những bước lùi tạm thời.

Dottie Walters

 
 
 
 
Bóng Đêm
Tác giả: Bạch Loan
Tập thơ Bạch Loan: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bóng Đêm
Đêm xuống chập chờn chiếc bóng lay
Hiên khuya lặng lẽ dáng ai gầy
Bên thềm lốm đốm hoa trăng rụng
Trước ngõ thì thào ngọn gió bay
Sáo trúc não nùng trên sóng nước
Nguyệt cầm réo rắt giữa ngàn cây
Vẳng xa tiếng hát nghe buồn lạ
Ấp ủ hồn côi nhung nhớ đầy