Love is hard to get into, but even harder to get out of.

Unknown

 
 
 
 
Bóng Cỏ
Tập thơ Hoàng Trần Cương: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Anh sẽ về quê kiểng
Nằm xoài trên cỏ non
Mặt không cần úp nón
Nhấm ngọn mưa đầu nguồn
 
Ngày trong trong mắt buồn
Nắng trổ ngồng hoa cải
Màu dưa vàng đáy vại
Giấu mặt trời qua đêm
 
Hăng hăng đám cỏ mềm
Bãi sông chiều mướt sóng
Nắng cuối ngày chín mọng
Rụng xuống đống trống trơn
 
Vạt mưa chừng xanh hơn
Khi chạm vào bóng cỏ
Xa nhà đến cả gió
Cũng lần hồi lang thang
 
Anh sẽ về xóm nhỏ
Nơi cỏ xanh bóng làng.