Hãy xem mỗi trở ngại là một cơ hội.

Tiến sĩ Wayne Dyer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Bến Đò Trưa Hè
Tác giả: Anh Thơ
Tập thơ Anh Thơ: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mây đi vắng, trời xanh buồn rộng rãi…
Sông im giòng đọng nắng đứng không trôi.
Đa buông rễ ngâm mình chờ uể oải
Ngọn gió về không một chút tăm hơi.
 
Trong quán nước ẩn hàng bên rặng duối
Dăm ba người về chợ ghé vào qua.
Buồn vắng lặng, họ ngồi nghe vòi vọi
Mấy tiếng gà trưa gáy xóm xa xa.
 
Ngoài đê nắng một ông già xuống huyện
Dắt ngựa chờ rong tiếng nhạc đồng, mong.
Nhưng trưa vắng không một thuyền ghé bến
Không một chèo khua nắng đọng trên sông.