The mere brute pleasure of reading - the sort of pleasure a cow must have in grazing.

Lord Chesterfield

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Bến Cỏ
Tác giả: Bạch Loan
Tập thơ Bạch Loan: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chiều qua bến cỏ
Dòng sông tuổi thơ
Đường xưa lối cũ
Một thời mộng mơ
Lâu rồi một thuở
Đi học sang đò
Lục bình nở rộ
Tím dòng sông mơ
Chiều qua bến cỏ
Nhớ mấy cho vừa
Em, tôi còn nhỏ
Đội nắng dầm mưa
Dòng sông còn đó
Vắng bóng đò xưa
Thiếu làn tóc xỏa
Người về ngẩn ngơ
Chiều qua bến cỏ
Sóng nhấp nhô bờ
Nắng mang nổi nhớ
Mây chiều bơ vơ
Lục bình vẫn nở
Tím cả đôi bờ
Xa xa dáng nhỏ
Ngỡ người năm xưa!