Những người vĩ đại không những phải biết chớp lấy cơ hội mà còn phải biết tạo ra cơ hội.

C.C. Colton

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Bên Bờ Kinh
Tập thơ Bế Kiến Quốc: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Trôi qua cả một dòng kinh
Một chiều hai đứa chúng mình bên nhau.
 
Có gì, nào có gì đâu
Mà chùm sao trên mái đầu lung liêng
 
Chiếc xuồng ai buộc chung chiêng
Sóng xô bên ấy lại nghiêng bên này…
 
Riết rồi đến lúc chia tay
Lấy đâu thương nhớ lấp đầy xa xôi?
 
Lời em đã nói chi rồi
Sớm nay sao lục bình trôi quá nhiều…
 
Long Hưng, ngày 5-7-1984