Bạn không thể tạo dựng thanh thế bằng những gì bạn SẼ làm.

Henry Ford

 
 
 
 
Bé Ăn Quả
Tác giả: Khuyết Danh
Tập thơ Khuyết Danh: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bé ăn quả
Bé ăn nhiều vào
Người khỏe mạnh ra
Bé ăn quả na
Càng thêm rắn chắc
Bé ăn quả đào
Sạch răng sạch lưỡi
Bé ăn quả bưởi
Nhiều sinh tố C
Bé ăn quả lê
Càng thêm man mát
Bé ăn nhiều quả
Bé ăn nhiều vào
Khỏe mạnh hồng hào
Chăm ngoan học giỏi