Freedom is not given to us by anyone; we have to cultivate it ourselves. It is a daily practice... No one can prevent you from being aware of each step you take or each breath in and breath out.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Bông Hồng Trong Gió
Tập thơ Trần Quốc Hoàn: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bé là một bông hồng
Đang nở bừng trong gió
Một bông hoa bé nhỏ
Đang bát ngát hương trời
Ta là tia nắng rơi
Trên cách hoa bé đó
Một nụ tình chớm nở
Làm nên sắc hoa hồng
Hỡi bé yêu biết chăng
Ta yêu em lắm đó
Như hương hoa và gió
Muôn đời chẳng rời xa...
Dù ngàn năm có qua
Dù đất trời biến động
Bé mãi là đoá hồng
Trong trái tim ta đó.
 
Hanoi, 10 Feb., 1998