Good friends, good books and a sleepy conscience: this is the ideal life.

Mark Twain

 
 
 
 
Bào Hương Cẩu Nhục - 芭鄉拘肉
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Đỗ Văn Hỷ
Tập thơ Đỗ Văn Hỷ: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
芭鄉拘肉
 
過果德時吃鮮魚
過芭鄉時吃狗肉
可見一般迎解人
生活有峙也不俗
 
Bào Hương cẩu nhục
 
Quá Quả Đức thì ngật tiên ngư,
Quá Bào Hương thì ngật cẩu nhục;
Khả kiến nhất ban đệ giải nhân,
Sinh hoạt hữu thì dã bất tục.
 
Thịt chó ở Bào Hương
 
Qua Quả Đức thì chén cá tươi,
Qua Bào Hương lại xơi thịt chó;
Cho hay bọn giải tù nhân này,
Cách sống đôi khi cũng sành đó.