The art of reading is in great part that of acquiring a better understanding of life from one's encounter with it in a book.

André Maurois

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Bằng Lăng
Tác giả: Bùi Kim Anh
Tập thơ Bùi Kim Anh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Khi xa cách anh, em mới hiểu mình
Xin anh hãy quên - đừng nhắc nhở
Góc phố nhỏ - hoa bằng lăng đã nở
Tím ngát một chiều nắng hạ vấn vương
Em và anh đã đi riêng đoạn đường
Lo lắng và hân hoan đổi khác.
Sắc bằng lăng cuối mùa bàng bạc
Tóc chúng mình cũng phai theo thời gian
Xin anh đừng trách em vội vàng
Buổi chiều ấy lỡ lần gặp gỡ
Mỗi mùa hạ lại đẩy mình cách xa hơn nữa
Em đã rẽ đường sang ngang.
Hoa bằng lăng sao tím lỡ làng
Nởû hết cả góc trời nhức nhốị
Cái thuở ban đầu bối rối
Dại dột vin màu hoa thủy chung
Đoạn đường ngắn đi chẳng tới cùng
Tình bé bỏng.
Bằng lăng hoa mỏng mảnh
Day dứt làm chi lúc hè về?...