Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

Lao Tzu

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Bán Lộ Tháp Thuyền Phó Ung - 半路撘船赴邕
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
半路撘船赴邕
 
乘舟順水往邕寧
脛吊船欄似絞刑
兩岸鄉村稠密甚
江心漁父釣船輕
 
Bán lộ tháp thuyền phó Ung
 
Thừa chu thuận thủy vãng Ung Ninh
Hĩnh điếu thuyền lan tự giảo hình
Lưỡng ngạn hương thôn trù mật thậm
Giang tâm ngư phủ điếu thuyền khinh.
 
Giữa đường đáp thuyền đi Ung Ninh
 
Đáp thuyền thẳng xuống huyện Ung Ninh,
Lủng lẳng chân treo tựa giảo hình;
Làng xóm ven sông đông đúc thế,
Thuyền câu rẽ sóng nhẹ thênh thênh.