Reading means borrowing.

Georg Christoph Lichtenberg, Aphorisms

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Bán Không Cho Gió
Tác giả: Bùi Kim Anh
Tập thơ Bùi Kim Anh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ta làm thơ để tặng mình
Có ai mang bán chữ tình đi chơi
Thắt lưng con cõn hỏi giời
Của vui cho hết còn lời nào đây
Bắc thang lên chín tầng mây
Chọn bồng bềnh sắc để may áo dài
Tìm người người đã của ai
Áo dài đành cởi vắt vai mà về
Tìm người lối cỏ chân đê
Mệt thôi nằm xuống mà ê ẩm mình
Câu thơ gỡ rối linh binh
Bán không cho gió rập rình thổi đi