Fiction reveals truths that reality obscures.

Jessamyn West

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Bài Thơ Cũ
Tập thơ Nguyễn Bình Phương: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
(Tặng ta)
Ta sinh ra cô đơn
Giờ cô đơn đã cũ
Ta trưởng thành bởi sợ hãi
Sợ hãi cũng cũ rồi
 
Này tôi một khuôn mặt công chức
Đứng nhìn
Những cuộc họp rạc rài
Tiêu ma bao ý tưởng
Xa xa trải một mùa bệnh hoạn
Bệnh hoạn cũng cũ rồi
 
Số mệnh già như trời
Lọm khọm đi giữa công viên đầy nắng
Nắng có gì hay hớm nữa đâu
 
Đèn bật sáng không còn nơi ẩn náu
Đám @ đánh võng phóng như bay
Thời gian ngã, máu tuôn, thời gian không thể dậy
Tốc độ ư?
Thì cũng cũ lắm rồi
 
Những ngày dài, thật dài
Ngồi kín đáo trong phòng tưởng tượng
Sông Hồng đê mê hóa một nén hương
Dẫn ý nghĩ vào nơi chưa hề biết
 
Trong bóng râm lạnh lùng vang vang lời nhắc:
Ta lớn lên bằng kiếm tìm
Kiếm tìm giờ đã cũ