Love is like a roller coaster,

Once you have completed the ride,

you want to go again.

Unknown

 
 
 
 
Bài Nắng Mưa Kế Tiếp
Tác giả: Du Tử Lê
Tập thơ Du Tử Lê: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Sông núi đã chối từ tên phản bội
Giống nòi ta thực sự ở bên kia
Chút quê cũ còn nơi đôi-mắt-gió
Đã từ em khép lại buổi đêm về
Trong yên lặng ngỡ lửa người vẫn cháy
Buổi trưa dềnh lên một phúc âm
Chiều cổ tự biết hướng nào Nam Hải?
Nước non người thêm ủ dột vai sương
Bỗng chai sượng thấy hình ai ở đó
Lược gương xưa thức dậy mối nghi ngờ
Ta mất tích giữa đường ngôi thứ nhất
Rẽ bên nào cũng chỉ lấp chôn nhau
Đi suốt kiếp vẫn là mưa với nắng
Thôi đợi gì nơi kẻ đã vong thân
Đời vốn ngắn lối về hoa với cỏ
Gọi âm u lên từng phiến thương tâm
Vẫn quanh quẩn áo cơm và bóng tối
Lòng khi không nhớ lại một câu thơ
"Nói rất nhỏ nghĩ thầm em sẽ hiểu
Đi với về cũng một nghĩa như nhau"