I find television to be very educating. Every time somebody turns on the set, I go in the other room and read a book.

Groucho Marx

 
 
 
 
Bạch Vân Tuyền
Tác giả: Bạch Cư Dị
Tập thơ Bạch Cư Dị: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Thiên Bình Sơn thượng Bạch Vân tuyền
Vân tự vô tâm thủy tự nhàn
Hà tất bôn xung sơn hạ khứ?
Cánh thiêm ba lãng hướng nhân gian
 
Dịch Nghĩa
Suối Bạch Vân
Trên núi Thiên Bình có suối Bạch Vân
Mây vốn vô tâm , nước vốn nhàn hạ
Bôn ba xuống núi làm chi gấp?
Tạo nên sóng gió nơi nhân gian
 
Dịch Thơ
Suối Bạch Vân
Trên núi Thiên Bình ,suối Bạch Vân
Mây vốn hờ hững ,nước vốn nhàn
Bôn ba chi gấp mà xuống núi
Gây nên sóng gió chốn nhân gian