Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Bá Kiến Thời Hiện Đại
Tập thơ Nguyễn Trọng Tạo: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
(Tặng… Chí Phèo, Thị Nở)
Khát uống đói ăn mỏi nằm mệt nghỉ
Nay ta đủ đầy mời ngay anh Chí
 
Bia ngoại rượu tây anh uống tối ngày
Quanh năm suốt tháng vịt tần gà quay
 
Ăn đẫy uống say sẵn bày nơi chốn
Nhà ta bốn lầu mời anh lầu bốn
 
Chỉ thương Thị Nở trôi dạt trời Tây
Bán mình nuôi miệng xanh xao mặt mày
 
Rồi sẽ có ngày thị quay trở lại
Cho anh bốn lầu tha hồ thoải mái!