Good as it is to inherit a library, it is better to collect one.

Augustine Birrell, Obiter Dicta, "Book Buying"

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
  • B35 - Phạm Thị Điệp Giang
  • Ff3 - Phạm Thị Điệp Giang
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
B35
Tập thơ Phạm Thị Điệp Giang: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đốt cháy điếu thuốc cuối cùng này đi
Rồi mình đưa nhau về
Qua những con phố ê hề lô cốt
Những hàng me non mới mọc
Lá lấm lem mưa ướt đầu mùa
Chẳng có gì là của ta tất cả
 
Chúng ta cần bao lâu
Đứng trước thời gian không có quyền ngã giá
Triệu triệu vì lân tinh trốn biệt
Những tấm biển giao giữa ngã tư chằng chịt
Cũng vờ vĩnh kênh đầu
 
Chúng ta còn gì cho nhau
Không tuổi trẻ và không xuất xứ
Lòng tay cháy điếu cuối cùng hút dở
Đóm tàn lóe đỏ
Một hơi dài
 
Mình về đi
Đợi tiếp ngày mai
Dù điếu thuốc cuối cùng đã hết
Và vỏ bao xanh
Đã vứt xuống kinh rồi…
 
13th Jul 09