Sự khác biệt giữa cơ hội và khó khăn là gì? Là thái độ của chúng ta! Trong mỗi cơ hội có khó khăn, và trong mỗi khó khăn đều có cơ hội.

J. Sidlow Baxter

 
 
 
 
Át Cơ
Tác giả: Lê Đạt
Tập thơ Lê Đạt: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Anh tìm về địa chỉ tuổi thơ
Nhà số lẻ
Phố trò chơi bỏ dở
Mộng anh hường
Tim môi em bói đỏ
Giàn trầu già
Khua
Những át cơ rơi…