No man can be called friendless who has God and the companionship of good books.

Elizabeth Barrett Browning

 
 
 
 
Át Cơ
Tác giả: Lê Đạt
Tập thơ Lê Đạt: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Anh tìm về địa chỉ tuổi thơ
Nhà số lẻ
Phố trò chơi bỏ dở
Mộng anh hường
Tim môi em bói đỏ
Giàn trầu già
Khua
Những át cơ rơi…