Bạn nhìn thấy sự việc và hỏi “Tại sao?”, nhưng tôi mơ tưởng đến sự việc và hỏi “Tại sao không?”.

George Bernard Shaw

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Áo Lụa
Tập thơ Phạm Thiên Thư: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Một sợi tóc biếc
Dài như mưa thu
Lẫn trong sương mù
 
Guốc nào động nhỏ
Hoa nào rơi thưa
 
Ai kia áo lụa
Bước đi chần chừ