You will know that forgiveness has begun when you recall those who hurt you and feel the power to wish them well.

Lewis B. Smedes

 
 
 
 
Anh Và Em
Tác giả: Thanh Nguyên
Tập thơ Thanh Nguyên: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Vài ngàn nãm trýớc anh là núi
Sừng sững cho mây có chỗ nằm
Thuở hoa dại nở chýa từng hái
Anh làm chim chóc ghé về thãm
Anh không hùng vĩ bằng ðại thủ
Mà áo xanh hõn cỏ bạt ngàn
Em không huyền hoặc nhý uyển mộng
Sáng bừng nhánh củi ðốt khai hoang
Hai ta trụ ở ðời chân chất
Hậu kiếp tiền cãn trả lại trời
Yêu nhau thành khẩn hõn thệ ýớc
Thõm ngát ðêm mùi hoa, quả rõi...