Fear keeps us focused on the past or worried about the future. If we can acknowledge our fear, we can realize that right now we are okay. Right now, today, we are still alive, and our bodies are working marvelously. Our eyes can still see the beautiful sky. Our ears can still hear the voices of our loved ones.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Anh Phóng Hoa Đoàn - 英訪華團
Tác giả: Hồ Chí Minh
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
英訪華團
 
美團去了英團到
到處欣逢熱烈情
我也訪華團一部
卻遭特種的歡迎
 
Anh phóng Hoa đoàn
 
Mỹ đoàn khứ liễu Anh đoàn đáo,
Đáo xứ hân phùng nhiệt liệt tình;
Ngã dã "phóng Hoa đoàn" nhất bộ,
Khước tao đặc chủng đích hoan nghênh.
 
Đoàn đại biểu Anh sang thăm Trung Hoa
 
Đoàn Mỹ đi rồi đoàn Anh đến,
Khắp chốn mừng reo tỏ nhiệt tình;
Ta cũng "một đoàn" thăm quý quốc,
Lại dành riêng một lối hoan nghênh.
Chú thích
Tác giả trào phúng tình cảnh của mình khi các đại biểu Mỹ, Anh trong phe Đồng minh chống phát-xít đều được chính quyền Tưởng tiếp đãi nhiệt tình; còn tác giả là đại biểu của Việt Nam độc lập đồng minh hội, cũng là đồng minh của Trung Quốc chống phát-xít Nhật nhưng "được" chính quyền Tưởng cho đi "thăm" các nhà tù.