A blessed companion is a book, - a book that, fitly chosen, is a lifelong friend,... a book that, at a touch, pours its heart into our own.

Douglas Jerrold

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Ánh Nguyệt Đời Tôi
Tác giả: Bac Tu
Tập thơ Bac Tu: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mười sáu nguyệt tròn nguyệt lại ra
Ngày xuân nắng đến hanh chiều tà
Sương ngoan đọng cỏ mềm đon đả
Chờ ánh nguyệt tràn trải thướt tha
BT