People say that life is the thing, but I prefer reading.

Logan Pearsall Smith, Trivia, 1917

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Anh Đi Và Em Đi
Tác giả: Hoàng Cầm
Tập thơ Hoàng Cầm: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Anh đi về phía không em
Em đi về phía dài thêm bão bùng
 
Anh đi sắp đến vô cùng
Em đi sắp đến cánh hồng đang rơi
 
Bảy mươi đứng phía ngoẹn cười
Tám mươi đứng khóc nẻo đời chưa khô
 
Trăm năm nhào quyện hư vô
Biết đâu em vẫn lửng lơ hát buồn