Cầu Chúa ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những thứ con không thể thay đổi, sự caN đảm để thay đổi những thứ con có thể, và sự khôn khoan để phân biệt những cái có thể thay đổi và không thể.

Dr. Reinhold Niebuhr

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
12 Bậc Tình Yêu
Tập thơ Trần Quốc Hoàn: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hoàn
Thơ
Bậc thang
Thật nhẹ nhàng
Như là nỗi nhớ
Nhẹ nhàng như hơi thở
Từng bậc, từng bậc đều đều
Từng bậc thang từng bậc tình yêu
Nhưng sao chẳng bao giờ em đi hết?
Những thang bậc của tình yêu, em có biết
Anh đã xây để giành riêng cho bước chân em
Người yêu ơi, em hãy đi và rồi em sẽ đến
Bậc thang cuối cùng, bậc tình yêu, hạnh phúc của đôi ta
 
Hanoi, 19 Jun., 2002