Những nỗ lực của bạn chỉ có thể đơm hoa kết trái nếu bạn quyết không bỏ cuộc.

Napoleon Hill

 
Bạn chưa đăng nhập. Click vào đây để đăng nhập