Hãy biến vết thương lòng thành những bài học có ý nghĩa.

Oprah Winfrey

 
Bạn chưa đăng nhập. Click vào đây để đăng nhập