Cơ hội luôn đến vào lúc bạn không ngờ nhất.

Khuyết danh

 
Piano jazz improvisation harmony theory

Tác giả: musilosophy.com
Thể loại: Âm Nhạc
Language: English
Ebook
File format: PDF
File size: 2.4 M
No of Page: 1