Chuyên nghiệp là biết cách làm, khi nào làm, và làm điều đó.

Frank Tyger

 
Pete Thomas - Composition, Orchestration & Arranging

Tác giả: Pete Thomas
Thể loại: Âm Nhạc
Language: English
Ebook
File format: PDF
File size: 1.5 M
No of Page: 1