Người ta sẽ học được nhiều hơn từ lỗi lầm của mình, nếu như họ không quá bận rộn chối bỏ lỗi lầm của mình.

J. Harold Smith

 
Music Theory - The Ultimate Guide To Reading Music

Tác giả: Unknown
Thể loại: Âm Nhạc
Language: English
Ebook
File format: PDF
File size: 1.1 M
No of Page: 1