Thất bại ư? Tôi chưa bao giờ gặp phải. Với tôi, chúng chỉ là những bước lùi tạm thời.

Dottie Walters

 
Music Theory - The Ultimate Guide To Reading Music

Tác giả: Unknown
Thể loại: Âm Nhạc
Language: English
Ebook
File format: PDF
File size: 1.1 M
No of Page: 1