Bi kịch trong cuộc đời không phải là ở chỗ không đạt được mục tiêu, mà là ở chỗ không có mục tiêu để vươn tới.

Benjamin Mays

 
Music Theory in Concept and Practice.chm

Tác giả: Unknown
Thể loại: Âm Nhạc
Language: English
Ebook
File format: PDF
File size: 4.2 M
No of Page: 1