Có người biết cách biến những trở ngại trong cuộc đời mình thành những bệ phóng, nhưng cũng không ít người lại biến chúng thành những viên đá chắn lối đi.

R. L Sharpe

 
Music Theory For Dummies

Thể loại: Âm Nhạc
Language: English
Ebook
File format: PDF
File size: 7.8 M
No of Page: 1