Bạn bắt đầu từ đâu không quan trọng, quan trọng là kết thúc ở chỗ nào.

Dorothy Fields & Coleman

 
Music Theory For Dummies

Thể loại: Âm Nhạc
Language: English
Ebook
File format: PDF
File size: 7.8 M
No of Page: 1