Thành công là đi từ thất bại này sang thất bại khác mà không đánh mất lòng nhiệt tình của mình.

Winston Churchill

 
Đề thi Olympic Quốc Tế Lần 29 - Năm 1988

Thể loại: Toán
Language: English
Đề Thi
File format: PDF
File size: 44.3 k
No of Page: 1