Hãy tiến lên và cứ phạm sai lầm. Phạm thật nhiều sai lầm. Bởi vì đó là nơi bạn sẽ tìm thấy thành công ở phía sau những sai lầm này.

Thomas J. Watson, Sr.

 
Đề thi Olympic Quốc Tế Lần 29 - Năm 1988

Thể loại: Toán
Language: English
Đề Thi
File format: PDF
File size: 44.3 k
No of Page: 1