Hướng tới tương lai mà chỉ dựa vào quá khứ, chẳng khác nào lái xe mà cứ chằm chằm nhìn vào kính chiếu hậu.

Herb Brody

 
Đề thi Olympic Quốc Tế Lần 25 - Năm 1984

Thể loại: Toán
Language: English
Đề Thi
File format: PDF
File size: 41.8 k
No of Page: 1