Bí mật của thiên tài là có được tinh thần của trẻ con khi mình đã lớn, có nghĩa là không bao giờ mất nhiệt huyết.

Aldous Huxley

 
Đề thi Olympic Quốc Tế Lần 24 - Năm 1983

Thể loại: Toán
Language: English
Đề Thi
File format: PDF
File size: 37.1 k
No of Page: 1