Thất bại rất cần cho sự trải nghiệm và trưởng thành của mỗi chúng ta. Tất cả những gì tôi đạt được ngày hôm nay đều do trước đây tôi dám cho phép mình phạm sai lầm.

Rick Pitino

 
Đề thi Olympic Quốc Tế Lần 23 - Năm 1982

Thể loại: Toán
Language: English
Đề Thi
File format: PDF
File size: 44.3 k
No of Page: 1