Tài giỏi không có nghĩa là không bao giờ phạm phải sai lầm, mà ở chỗ nhanh chóng chuyển bại thành thắng.

Bertolt Brecht

 
Đề thi Olympic Quốc Tế Lần 23 - Năm 1982

Thể loại: Toán
Language: English
Đề Thi
File format: PDF
File size: 44.3 k
No of Page: 1