Kẻ nào chưa một lần thất bại trong quá trình trưởng thành, tức kẻ đó không có gan thực hiện những điều mới mẻ.

Woody Allen

 
Đề thi Olympic Quốc Tế Lần 17 - Năm 1975

Thể loại: Toán
Language: English
Đề Thi
File format: PDF
File size: 45.2 k
No of Page: 1