Tài giỏi không có nghĩa là không bao giờ phạm phải sai lầm, mà ở chỗ nhanh chóng chuyển bại thành thắng.

Bertolt Brecht

 
Đề thi Olympic Quốc Tế Lần 12 - Năm 1970

Thể loại: Toán
Language: English
Đề Thi
File format: PDF
File size: 46.0 k
No of Page: 1