Cuộc chiến thật sự là giữa những gì bạn đã làm, và những gì bạn có thể làm. Bạn so sánh bạn với chính mình chứ không phải ai khác.

Geoffrey Gaberino

 
Đề thi Olympic Quốc Tế Lần 8 - Năm 1966

Thể loại: Toán
Language: English
Đề Thi
File format: PDF
File size: 38.2 k
No of Page: 1