Có tiền và có những thứ tiền có thể mua được là điều tốt, tuy nhiên, đôi khi cũng nên xem lại và đảm bảo rằng mình không mất những thứ mà tiền không mua được.

George Horace Lorimer

 
Đề thi Olympic Quốc Tế Lần 8 - Năm 1966

Thể loại: Toán
Language: English
Đề Thi
File format: PDF
File size: 38.2 k
No of Page: 1