Người ta sẽ học được nhiều hơn từ lỗi lầm của mình, nếu như họ không quá bận rộn chối bỏ lỗi lầm của mình.

J. Harold Smith

 
Đề thi Olympic Quốc Tế Lần 6 - Năm 1964

Thể loại: Toán
Language: English
Đề Thi
File format: PDF
File size: 34.8 k
No of Page: 1