Thất bại thực sự duy nhất chính là không dám khởi sự.

Harold Blake Walker

 
Đề thi Olympic Quốc Tế Lần 2 - Năm 1960

Thể loại: Toán
Language: English
Đề Thi
File format: PDF
File size: 41.0 k
No of Page: 1