Tôi chưa từng biết ai phải khổ sở vì làm việc nhiều quá. Chỉ có rất nhiều người khổ sở vì có tham vọng nhiều quá mà lại không có đủ hành động.

Dr. James Mantague

 
Đề thi Olympic Quốc Tế Lần 2 - Năm 1960

Thể loại: Toán
Language: English
Đề Thi
File format: PDF
File size: 41.0 k
No of Page: 1