Khi phải chống chọi với những thử thách của cuộc sống, bạn đừng vội nản lòng. Bởi đó là cơ hội tốt để những khả năng tiềm ẩn trong bạn có dịp được phát huy.

S. Young

 
James Bastien - Piano Basics Theory Primer Level

Tác giả: James Bastien
Thể loại: Âm Nhạc
Language: English
Ebook
File format: PDF
File size: 2.4 M
No of Page: 1