Chớ nên vì ngượng ngùng khi mắc phải lỗi lầm nhỏ mà mãi che giấu, khiến chúng biến thành tội ác lúc nào không hay.

Khổng Tử

 
Introduction to Modern Cryptography

Thể loại: Tin học
Language: English
Ebook
File format: PDF
File size: 37.7 M
No of Page: 1