Tôi không thể cho bạn một công thức thành công, nhưng tôi có thể cho bạn một công thức cho sự thất bại, đó là: cố gắng làm vừa lòng mọi người.

Herbert Bayard Swope

 
Introduction to Modern Cryptography

Thể loại: Tin học
Language: English
Ebook
File format: PDF
File size: 37.7 M
No of Page: 1