Đôi khi cố gắng hết sức cũng chưa đủ, mà còn phải làm những gì cần làm.

Sir Winston Churchill

 
Generative Theory of Tonal Music - F. Lersahl, R. Jackendoff (MIT) WW

Thể loại: Âm Nhạc
Language: English
Ebook
File format: PDF
File size: 14.8 M
No of Page: 1