Bí mật của thiên tài là có được tinh thần của trẻ con khi mình đã lớn, có nghĩa là không bao giờ mất nhiệt huyết.

Aldous Huxley

 
Fundamentals of Computer Graphics

Tác giả: Peter Shirley
Thể loại: Tin học
Language: English
Ebook
File format: PDF
File size: 38.3 M
No of Page: 1